En ik speelde maar etudes…  Peter G.N. Colpaert Nu je hemel niet meer blauw is Is je gras niet meer zo groen Nu je vrouw niet meer zo trouw is Is de klap er voor de zoen Nu je geld niet meer van goud is Zijn je ogen veel te mat En m'n liefde die nu koud is Heb je nooit echt heet gehad Nu je weiland maar van zand is En je stem doorrookt en hees Nu wat streelt niet meer je hand is Maar alleen een brok oud vlees Nu je hart zo fel verbeend is En je spieren zo verweekt En je ziel al zo versteend is Dat ze van haar broosheid breekt Hou ik toch nog steeds van jou En ik speelde maar etudes En nocturnes van Chopin En zelfs tijdens die preludes Vrat jij doof je coq-au-vin je salades en je zalmen je tomaten aux-crevettes En je sigarettenwalmen Droeg je altijd mee naar bed Toen je dan pralinen deelde Met je vrouw'lijk personeel En daarna hun billen streelde Grepen handen naar m’n keel Zat je vrouw je aan te staren Of ze liet oogluikend toe Want ze was al vele jaren Je vitaliteiten moe En tot overmaat van rampen Zijn je vingers veel te kort Om je nog eens vast te klampen Aan wat weer een leven wordt, Wordt de lente alsmaar mooier Met haar bloesem op de straat
Word jij mee en meer een schooier In een koninklijk gewaad Al zijn 't koninklijke lappen Waar een narrenziel in steekt 't Zijn precies je flauwe grappen waar de pointe aan ontbreekt Ook al heb je vaak vernederd M'n briljanten waren glas Ik heb altijd weer vertederd Wat te scherp verweten was Maar ik hou nog steeds van jou En wanneer je dan zult dood zijn Gaat de huichel in de stoet Zal geen mens van tranen rood zijn Maar de koffie heerlijk zoet Hoe je trouwring al die jaren  Als een netel heeft geprikt  Vrienden die geen vrienden waren  Hebben liefde ingeblikt Telkens kwam je aangekropen Met een heiligengezicht Dan deed God z'n hemel open Jij, de duivel, deed hem dicht Gaat de tijd al gauw verbleken Dat jij ooit eens hebt bestaan ‘k Heb je dodenkleed gestreken En je ogen dichtgedaan Want ik hou nog steeds van jou